Tekst grecki (Textus receptus):
πολυμερως και πολυτροπως παλαι ο θεος λαλησας τοις πατρασιν εν τοις προφηταις επ εσχατων των ημερων τουτων ελαλησεν ημιν εν υιω
Biblia Warszawska:
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;

Biblia Tysiąclecia:
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,

Biblia Gdańska:
Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Hebr. 1:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Hebr/1/1.html" title="Hebrajczyków 1:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Hebr. 1:1</a>