Tekst grecki (Textus receptus):
ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια
Biblia Warszawska:
Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.

Biblia Tysiąclecia:
/Ja/ prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.

Biblia Gdańska:
Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rozdziały: 1
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: 3 Jan. 1:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/3Jan/1/1.html" title="3 Jana 1:1 - Biblia internetowa" target="_blank">3 Jan. 1:1</a>