Tekst oryginalny:
פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
פְּתַח לְבָנוֹן דְּלָתֶיךָ וְתֹאכַל אֵשׁ בַּאֲרָזֶיךָ׃

Biblia Warszawska:
Otwórz, Libanie, swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry!

Biblia Tysiąclecia:
Otwórz twe bramy, Libanie, niech twoje cedry strawi ogień!

Biblia Gdańska:
Otwórz, Libanie! wrota swe, niech pożre ogień cedry twoje.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Zach. 11:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Zach/11/1.html" title="Zachariasza 11:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Zach. 11:1</a>