Tekst oryginalny:
אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
אֲבוֹתֵיכֶם אַיֵּה-הֵם וְהַנְּבִאִים הַלְעוֹלָם יִחְיוּ׃

Biblia Warszawska:
Gdzie są wasi ojcowie? A prorocy - czy żyją wiecznie?

Biblia Tysiąclecia:
Gdzież są teraz wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie?

Biblia Gdańska:
Gdzież są ojcowie wasi, i prorocy? Izali na wieki żyć będą?
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Zach. 1:5, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Zach/1/5.html" title="Zachariasza 1:5 - Biblia internetowa" target="_blank">Zach. 1:5</a>