Tekst grecki (Textus receptus):
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
Biblia Warszawska:
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.

Biblia Tysiąclecia:
[Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

Biblia Gdańska:
A przetoż nie zależy na tym co chce, ani na tym, co bieży, ale na Bogu, który się zmiłowywa.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 9:16, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/9/16.html" title="Rzymian 9:16 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 9:16</a>