Tekst grecki (Textus receptus):
ου γαρ ο θελω ποιω αγαθον αλλ ο ου θελω κακον τουτο πρασσω
Biblia Warszawska:
Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.

Biblia Tysiąclecia:
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.

Biblia Gdańska:
Bo nie czynię dobrego, które chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 7:19, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/7/19.html" title="Rzymian 7:19 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 7:19</a>