Tekst grecki (Textus receptus):
και ευρεθη μοι η εντολη η εις ζωην αυτη εις θανατον
Biblia Warszawska:
A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.

Biblia Tysiąclecia:
ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci.

Biblia Gdańska:
I znalazło się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, jest mi ku śmierci.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 7:10, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/7/10.html" title="Rzymian 7:10 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 7:10</a>