Tekst grecki (Textus receptus):
η δε υπομονη δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα
Biblia Warszawska:
A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję;

Biblia Tysiąclecia:
a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję.

Biblia Gdańska:
A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 5:4, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/5/4.html" title="Rzymian 5:4 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 5:4</a>