Tekst grecki (Textus receptus):
τι ουν ερουμεν αβρααμ τον πατερα ημων ευρηκεναι κατα σαρκα
Biblia Warszawska:
Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała?

Biblia Tysiąclecia:
Zapytajmy więc, co Abraham, przodek nasz według ciała

Biblia Gdańska:
Cóż tedy, rzeczemy, znalazł Abraham, ojciec nasz według ciała?
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 4:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/4/1.html" title="Rzymian 4:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 4:1</a>