Tekst grecki (Textus receptus):
οταν γαρ εθνη τα μη νομον εχοντα φυσει τα του νομου ποιη ουτοι νομον μη εχοντες εαυτοις εισιν νομος
Biblia Warszawska:
Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają;

Biblia Tysiąclecia:
Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem.

Biblia Gdańska:
Bo ponieważ poganie nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, ci, zakonu nie mając, sami sobie są zakonem;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 2:14, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/2/14.html" title="Rzymian 2:14 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 2:14</a>