Tekst grecki (Textus receptus):
ο γαρ εν τουτοις δουλευων τω χριστω ευαρεστος τω θεω και δοκιμος τοις ανθρωποις
Biblia Warszawska:
Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom,

Biblia Tysiąclecia:
A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.

Biblia Gdańska:
Bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 14:18, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/14/18.html" title="Rzymian 14:18 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 14:18</a>