Tekst grecki (Textus receptus):
ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν
Biblia Warszawska:
Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.

Biblia Tysiąclecia:
Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.

Biblia Gdańska:
Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania z łaski zostały.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 11:5, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/11/5.html" title="Rzymian 11:5 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 11:5</a>