Tekst grecki (Textus receptus):
περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαβιδ κατα σαρκα
Biblia Warszawska:
O Synu swoim, potomku Dawida według ciała,

Biblia Tysiąclecia:
[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,

Biblia Gdańska:
O Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Rzym. 1:3, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Rzym/1/3.html" title="Rzymian 1:3 - Biblia internetowa" target="_blank">Rzym. 1:3</a>