Tekst oryginalny:
סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
סַמְּכוּנִי בָּאֲשִׁישׁוֹת רַפְּדוּנִי בַּתַּפּוּחִים כִּי-חוֹלַת אַהֲבָה אָנִי׃

Biblia Warszawska:
Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości.

Biblia Tysiąclecia:
Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości.

Biblia Gdańska:
Oczerstwijcie mię temi flaszami, posilcie mię temi jabłkami; boć omdlewam od miłości.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Pieśń 2:5, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Piesn/2/5.html" title="Pieśń nad Pieśniami 2:5 - Biblia internetowa" target="_blank">Pieśń 2:5</a>