Tekst oryginalny:
כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת׃

Biblia Warszawska:
Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami.

Biblia Tysiąclecia:
Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.

Biblia Gdańska:
Jako lilija między cierniem, tak przyjaciółka moja między pannami.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Pieśń 2:2, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Piesn/2/2.html" title="Pieśń nad Pieśniami 2:2 - Biblia internetowa" target="_blank">Pieśń 2:2</a>