Tekst grecki (Textus receptus):
και εν γαστρι εχουσα κραζει ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν
Biblia Warszawska:
A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

Biblia Tysiąclecia:
A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.

Biblia Gdańska:
A będąc brzemienna, wołała pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Obj. 12:2, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Obj/12/2.html" title="Objawienie Jana 12:2 - Biblia internetowa" target="_blank">Obj. 12:2</a>