Tekst oryginalny:
משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
מַשָׂא נִינְוֵה סֵפֶר חֲזוֹן נַחוּם הָאֶלְקֹשִׁי׃

Biblia Warszawska:
Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.

Biblia Tysiąclecia:
Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.

Biblia Gdańska:
Brzemię Niniwy. Księgi widzenia Nahuma Elkosejczyka.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rozdziały: 1 2 3
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Nah. 1:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Nah/1/1.html" title="Nahuma 1:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Nah. 1:1</a>