Tekst grecki (Textus receptus):
και ειπεν ο ιησους τω εκατονταρχω υπαγε και ως επιστευσας γενηθητω σοι και ιαθη ο παις αυτου εν τη ωρα εκεινη
Biblia Warszawska:
I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.

Biblia Tysiąclecia:
Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Biblia Gdańska:
I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jakoś uwierzył, niech ci się stanie; i uzdrowiony jest sługa jego onejże godziny.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 8:13, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/8/13.html" title="Mateusza 8:13 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 8:13</a>