Tekst grecki (Textus receptus):
και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων
Biblia Warszawska:
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Biblia Tysiąclecia:
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

Biblia Gdańska:
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 6:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/6/12.html" title="Mateusza 6:12 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 6:12</a>