Tekst grecki (Textus receptus):
τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω
Biblia Warszawska:
Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Biblia Tysiąclecia:
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Biblia Gdańska:
Tedy go opuścił dyjabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 4:11, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/4/11.html" title="Mateusza 4:11 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 4:11</a>