Tekst grecki (Textus receptus):
ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν
Biblia Warszawska:
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Biblia Tysiąclecia:
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Biblia Gdańska:
Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mat. 11:30, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Mat/11/30.html" title="Mateusza 11:30 - Biblia internetowa" target="_blank">Mat. 11:30</a>