Tekst grecki (Textus receptus):
ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις εις εκ των δωδεκα ο εμβαπτομενος μετ εμου εις το τρυβλιον
Biblia Warszawska:
A On im odpowiedział: Jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie.

Biblia Tysiąclecia:
On im rzekł: Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie.

Biblia Gdańska:
Lecz on odpowiadając rzekł im: Jeden ze dwunastu, który ze mną macza w misie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Mar. 14:20, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Mar/14/20.html" title="Marka 14:20 - Biblia internetowa" target="_blank">Mar. 14:20</a>