Tekst grecki (Textus receptus):
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαβιδ
Biblia Warszawska:
Syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,

Biblia Tysiąclecia:
syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,

Biblia Gdańska:
Syna Meleowego, syna Mainanowego, syna Mattatanowego, syna Natanowego, syna Dawidowego,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Łuk. 3:31, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Luk/3/31.html" title="Łukasza 3:31 - Biblia internetowa" target="_blank">Łuk. 3:31</a>