Tekst grecki (Textus receptus):
νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη
Biblia Warszawska:
Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju,

Biblia Tysiąclecia:
Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

Biblia Gdańska:
Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według słowa twego, w pokoju:
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Łuk. 2:29, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Luk/2/29.html" title="Łukasza 2:29 - Biblia internetowa" target="_blank">Łuk. 2:29</a>