Tekst oryginalny:
בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
בְּכָל-עֵת יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים וְשֶׁמֶן עַל-רֹאשְׁךָ אַל-יֶחְסָר׃

Biblia Warszawska:
Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku.

Biblia Tysiąclecia:
Każdego czasu niech szaty twe będą białe, olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie!

Biblia Gdańska:
Na każdy czas niech będą szaty twoje białe, a olejku na głowie twojej niech się nie przebiera.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Kazn. 9:8, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Kazn/9/8.html" title="Kaznodziei Salomona 9:8 - Biblia internetowa" target="_blank">Kazn. 9:8</a>