Tekst oryginalny:
דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּנַחַת נִשְׁמָעִים מִזַּעֲקַת מוֹשֵׁל בַּכְּסִילִים׃

Biblia Warszawska:
Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców.

Biblia Tysiąclecia:
Spokojne słowa mędrców więcej znaczą niż krzyk panującego wśród głupców.

Biblia Gdańska:
Słów ludzi mądrych spokojnie słuchać należy, raczej niż krzyku panującego między głupimi.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Kazn. 9:17, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Kazn/9/17.html" title="Kaznodziei Salomona 9:17 - Biblia internetowa" target="_blank">Kazn. 9:17</a>