Tekst oryginalny:
גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
גַּם-זֹה רָאִיתִי חָכְמָה תַּחַת הַשָׁמֶשׁ וּגְדוֹלָה הִיא אֵלָי׃

Biblia Warszawska:
Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką:

Biblia Tysiąclecia:
Ale i taki przykład mądrości widziałem pod słońcem, a wielką mi się ona wydawała:

Biblia Gdańska:
Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie:
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Kazn. 9:13, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Kazn/9/13.html" title="Kaznodziei Salomona 9:13 - Biblia internetowa" target="_blank">Kazn. 9:13</a>