Tekst oryginalny:
דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
דִּבְרֵי קֹהֶלֶת בֶּן-דָּוִד מֶלֶךְ בִּירוּשָׁלִָם׃

Biblia Warszawska:
Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie.

Biblia Tysiąclecia:
Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem.

Biblia Gdańska:
Słowa kaznodziei, syna Dawidowego, króla w Jeruzalemie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Kazn. 1:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Kazn/1/1.html" title="Kaznodziei Salomona 1:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Kazn. 1:1</a>