Tekst oryginalny:
ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וַיְהִי דְּבַר-יְהוָה אֶל-יוֹנָה בֶן-אֲמִתַּי לֵאמֹר׃

Biblia Warszawska:
Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści:

Biblia Tysiąclecia:
Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa:

Biblia Gdańska:
I stało się słowo Pańskie do Jonasza, syna Amaty, mówiąc:
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rozdziały: 1 2 3 4
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Jon. 1:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jon/1/1.html" title="Jonasza 1:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Jon. 1:1</a>