Tekst oryginalny:
היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
הֲיִגְאֶה-גֹּמֶא בְּלֹא בִצָּה יִשְׂגֶּה-אָחוּ בְלִי-מָיִם׃

Biblia Warszawska:
Alboż papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna, i sitowie rozwija się bez wody?

Biblia Tysiąclecia:
Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody?

Biblia Gdańska:
Azaż urośnie sitowie bez wilgotności? Izali urośnie rogoża bez wody?
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Job. 8:11, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Job/8/11.html" title="Joba 8:11 - Biblia internetowa" target="_blank">Job. 8:11</a>