Tekst oryginalny:
מנשמת אל יתן קרח ורחב מים במוצק

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
מִנִּשְׁמַת-אֵל יִתֶּן-קָרַח וְרֹחַב מַיִם בְּמוּצָק׃

Biblia Warszawska:
Od tchnienia Bożego powstaje lód, a szerokie wody zamarzają.

Biblia Tysiąclecia:
mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody.

Biblia Gdańska:
Tchnieniem swojem Bóg czyni lód, tak iż się szerokość wód ściska.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Job. 37:10, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Job/37/10.html" title="Joba 37:10 - Biblia internetowa" target="_blank">Job. 37:10</a>