Tekst oryginalny:
כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
כַּמָּה לִי עֲוֹנוֹת וְחַטָּאוֹת פִּשְׁעִי וְחַטָּאתִי הֹדִיעֵנִי׃

Biblia Warszawska:
Ileż to więc jest moich przewinień i grzechów? Ujawnij mi mój występek i grzech!

Biblia Tysiąclecia:
Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij występki i winy!

Biblia Gdańska:
Wieleż jest nieprawości i grzechów moich? przestępstwo moje, grzech mój pokaż mi.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Job. 13:23, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Job/13/23.html" title="Joba 13:23 - Biblia internetowa" target="_blank">Job. 13:23</a>