Tekst oryginalny:
מסיר לב ראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
מֵסִיר לֵב רָאשֵׁי עַם-הָאָרֶץ וַיַּתְעֵם בְּתֹהוּ לֹא-דָרֶךְ׃

Biblia Warszawska:
Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni.

Biblia Tysiąclecia:
Rządcom ziem odbierze rosądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić;

Biblia Gdańska:
On odejmuje serca przełożonym ludu ziemi, a czyni, że błądzą po pustyni bezdrożnej;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Job. 12:24, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Job/12/24.html" title="Joba 12:24 - Biblia internetowa" target="_blank">Job. 12:24</a>