Tekst oryginalny:
ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא יהיה לנו

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וּלְבִלְתִּי בְּנוֹת בָּתִּים לְשִׁבְתֵּנוּ וְכֶרֶם וְשָׂדֶה וָזֶרַע לֹא יִהְיֶה-לָּנוּ׃

Biblia Warszawska:
Aby nie budować domów mieszkalnych; nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna.

Biblia Tysiąclecia:
Nie budujemy domów mieszkalnych, nie posiadamy ani winnic, ani pól, ani nasion.

Biblia Gdańska:
I żebyśmy nie budowali domów ku mieszkaniu naszemu, a winnicy, i roli, i żadnego siewu nie mieli,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Jer. 35:9, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jer/35/9.html" title="Jeremiasza 35:9 - Biblia internetowa" target="_blank">Jer. 35:9</a>