Tekst oryginalny:
לכן כה אמר יהוה צבאות יען אשר לא שמעתם את דברי

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
לָכֵן כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת יַעַן אֲשֶׁר לֹא-שְׁמַעְתֶּם אֶת-דְּבָרָי׃

Biblia Warszawska:
Dlatego tak mówi Pan Zastępów Ponieważ nie słuchaliście moich słów,

Biblia Tysiąclecia:
Dlatego to mówi Pan Zastępów: Ponieważ nie usłuchaliście moich słów,

Biblia Gdańska:
Przetoż tak mówi Pan zastępów: Dlatego, iżeście nie usłuchali słów moich,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Jer. 25:8, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jer/25/8.html" title="Jeremiasza 25:8 - Biblia internetowa" target="_blank">Jer. 25:8</a>