Tekst grecki (Textus receptus):
ο τρωγων μου την σαρκα και πινων μου το αιμα εν εμοι μενει καγω εν αυτω
Biblia Warszawska:
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

Biblia Tysiąclecia:
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Biblia Gdańska:
Kto je ciało moje i pije krew moję, we mnie mieszka, a ja w nim.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Jan. 6:56, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jan/6/56.html" title="Jana 6:56 - Biblia internetowa" target="_blank">Jan. 6:56</a>