Tekst grecki (Textus receptus):
ωσπερ γαρ το σωμα χωρις πνευματος νεκρον εστιν ουτως και η πιστις χωρις των εργων νεκρα εστιν
Biblia Warszawska:
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

Biblia Tysiąclecia:
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

Biblia Gdańska:
Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rozdziały: 1 2 3 4 5
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Jak. 2:26, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Jak/2/26.html" title="Jakuba 2:26 - Biblia internetowa" target="_blank">Jak. 2:26</a>