Tekst oryginalny:
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָׁרָשָׁיו יִפְרֶה׃

Biblia Warszawska:
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.

Biblia Tysiąclecia:
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.

Biblia Gdańska:
Ale wyjdzie rószczka ze pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Izaj. 11:1, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Izaj/11/1.html" title="Izajasza 11:1 - Biblia internetowa" target="_blank">Izaj. 11:1</a>