Tekst oryginalny:
כספך היה לסיגים סבאך מהול במים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם׃

Biblia Warszawska:
Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.

Biblia Tysiąclecia:
Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane.

Biblia Gdańska:
Srebro twoje obróciło się w żużeł; wino twoje pomięszało się z wodą.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Izaj. 1:22, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Izaj/1/22.html" title="Izajasza 1:22 - Biblia internetowa" target="_blank">Izaj. 1:22</a>