Tekst grecki (Textus receptus):
και ει μεν εκεινης εμνημονευον αφ ης εξηλθον ειχον αν καιρον ανακαμψαι
Biblia Warszawska:
I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić;

Biblia Tysiąclecia:
Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej.

Biblia Gdańska:
A wprawdzie, gdyby byli na onę pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Hebr. 11:15, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Hebr/11/15.html" title="Hebrajczyków 11:15 - Biblia internetowa" target="_blank">Hebr. 11:15</a>