Tekst grecki (Textus receptus):
μια γαρ προσφορα τετελειωκεν εις το διηνεκες τους αγιαζομενους
Biblia Warszawska:
Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.

Biblia Tysiąclecia:
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

Biblia Gdańska:
Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Hebr. 10:14, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Hebr/10/14.html" title="Hebrajczyków 10:14 - Biblia internetowa" target="_blank">Hebr. 10:14</a>