Tekst grecki (Textus receptus):
ημεις γαρ πνευματι εκ πιστεως ελπιδα δικαιοσυνης απεκδεχομεθα
Biblia Warszawska:
Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,

Biblia Tysiąclecia:
My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.

Biblia Gdańska:
Albowiem my duchem z wiary nadziei sprawiedliwości oczekujemy.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Gal. 5:5, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Gal/5/5.html" title="Galacjan 5:5 - Biblia internetowa" target="_blank">Gal. 5:5</a>