Tekst grecki (Textus receptus):
ευχαριστω τω θεω μου παντοτε μνειαν σου ποιουμενος επι των προσευχων μου
Biblia Warszawska:
Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich,

Biblia Tysiąclecia:
Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach,

Biblia Gdańska:
Dziękuję Bogu mojemu zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Fil. 1:4, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Fil/1/4.html" title="Filemona 1:4 - Biblia internetowa" target="_blank">Fil. 1:4</a>