Tekst grecki (Textus receptus):
ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης
Biblia Warszawska:
Bo, być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki,

Biblia Tysiąclecia:
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,

Biblia Gdańska:
Albowiem snać dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Fil. 1:15, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Fil/1/15.html" title="Filemona 1:15 - Biblia internetowa" target="_blank">Fil. 1:15</a>