Tekst grecki (Textus receptus):
συ δε αυτον τουτεστιν τα εμα σπλαγχνα προσλαβου
Biblia Warszawska:
Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim.

Biblia Tysiąclecia:
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu!

Biblia Gdańska:
Przetoż go ty jako wnętrzności moje przyjmij.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Fil. 1:12, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Fil/1/12.html" title="Filemona 1:12 - Biblia internetowa" target="_blank">Fil. 1:12</a>