Tekst grecki (Textus receptus):
παρακαλω σε περι του εμου τεκνου ον εγεννησα εν τοις δεσμοις μου ονησιμον
Biblia Warszawska:
Proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu,

Biblia Tysiąclecia:
proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.

Biblia Gdańska:
Proszę cię tedy za synem moim Onezymem, któregom urodził w więzieniu mojem;
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rozdziały: 1
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Fil. 1:10, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Fil/1/10.html" title="Filemona 1:10 - Biblia internetowa" target="_blank">Fil. 1:10</a>