Tekst oryginalny:
וזהירין הוו שלו למעבד על דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וּזְהִירִין הֱווֹ שָׁלוּ לְמֶעְבַּד עַל-דְּנָה לְמָה יִשְׂגֵּא חֲבָלָא לְהַנְזָקַת מַלְכִין׃ ס

Biblia Warszawska:
Baczcie też, aby nie popełnić w tym jakiegoś niedbalstwa, aby nie powstała większa szkoda na niekorzyść królów.

Biblia Tysiąclecia:
A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na szkodę królów.

Biblia Gdańska:
Patrzcież, abyście się w tem nie omylili. Przeczżeby urość miało co złego na szkodę królom?
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: Ezdr. 4:22, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Ezdr/4/22.html" title="Ezdrasza 4:22 - Biblia internetowa" target="_blank">Ezdr. 4:22</a>