Tekst grecki (Textus receptus):
ημεν δε εν τω πλοιω αι πασαι ψυχαι διακοσιαι εβδομηκονταεξ
Biblia Warszawska:
A było nas wszystkich na statku dwieście siedemdziesiąt sześć dusz.

Biblia Tysiąclecia:
A było nas wszystkich na okręcie dwustu siedemdziesięciu sześciu.

Biblia Gdańska:
A było nas wszystkich dusz w okręcie dwieście siedmdziesiąt i sześć.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Księgi: Mat. Mar. Łuk. Jan. Dzieje Rzym. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Efez. Filip. Kol. 1 Tes. 2 Tes. 1 Tym. 2 Tym. Tyt. Fil. Hebr. Jak. 1 Piotr. 2 Piotr. 1 Jan. 2 Jan. 3 Jan. Judy Obj.
Link do strony: Dzieje 27:37, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/Dzieje/27/37.html" title="Dzieje Apostolskie 27:37 - Biblia internetowa" target="_blank">Dzieje 27:37</a>