Tekst oryginalny:
משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֻׁנִּי אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ יָמָּה׃

Biblia Warszawska:
Rodziny Gerszonitów obozować będą za przybytkiem po stronie zachodniej.

Biblia Tysiąclecia:
Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej.

Biblia Gdańska:
Te familije Gersonowe za przybytkiem kłać się będą ku zachodowi.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 4 Moj. 3:23, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/4Moj/3/23.html" title="4 Mojżeszowa 3:23 - Biblia internetowa" target="_blank">4 Moj. 3:23</a>