Tekst oryginalny:
ואת הרמונים ארבע מאות לשתי השבכות שנים טורים רמונים לשבכה האחת לכסות את שתי גלות הכתרות אשר על פני העמודים

Biblia Hebraica Stuttgartensia:
וְאֶת-הָרִמּוֹנִים אַרְבַּע מֵאוֹת לִשְׁתֵּי הַשְׂבָכוֹת שְׁנַיִם טוּרִים רִמּוֹנִים לַשְׂבָכָה הָאֶחָת לְכַסּוֹת אֶת-שְׁתֵּי גֻּלּוֹת הַכֹּתָרוֹת אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי הָעַמּוּדִים׃

Biblia Warszawska:
Czterysta jabłuszek granatu do owych dwóch plecionek, a jabłuszek tych były dwa rzędy na jedną plecionkę do przykrycia owych dwóch okrągłych głowic na szczycie kolumn;

Biblia Tysiąclecia:
dalej czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce ,

Biblia Gdańska:
Nadto jabłek granatowych cztery sta do onych dwóch siatek, które dwa rzędy jabłek granatowych były na każdej siatce, aby okrywały one dwie gałki okrągłe, które były na wierzchu słupów.
  
  Wszystkie teksty
  Tekst oryginalny
  Biblia Hebraica Stuttgartensia
  Biblia Warszawska
  Biblia Tysiąclecia
  Biblia Gdańska
logoDodaj stronę do ulubione.org
Wersety: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Księgi: 1 Moj. 2 Moj. 3 Moj. 4 Moj. 5 Moj. Joz. Sędz. 1 Sam. 2 Sam. 1 Król. 2 Król. Izaj. Jer. Ezech. Oz. Joel. Amos. Abd. Jon. Mich. Nah. Hab. Sof. Agg. Zach. Mal. Ps. Przyp. Job. Pieśń Rut Tren. Kazn. Ester. Dan. Ezdr. Nehem. 1 Kron. 2 Kron.
Link do strony: 2 Kron. 4:13, <a href="http://www.biblia-internetowa.pl/2Kron/4/13.html" title="2 Kronik 4:13 - Biblia internetowa" target="_blank">2 Kron. 4:13</a>